Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Brodské.

Nadpis

Zverejnené

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním pre stavbu: „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

7.6.2022