Preskočiť na obsah

Komisie obecného zastupiteľstva

Komisia ekonomická, finančná a správy majetku:
Predseda: Martin Praženka
Členovia:
Mgr. Božena Bílková
Anna Krídlová
Gabriela Hnátová
Michal Šimon

Komisia stavebná, životného prostredia a dopravy:
Predseda: Stanislav Ralbovský
Členovia:
Adam Michalovský
Ludvík Barkoci
Ing. Mário Antálek
Ing. Ivana Sekáčová

Komisia sociálna a zdravotná:
Predseda: Mgr. Božena Bílková
Členovia:
Ing. Vladimír Antálek
Martin Praženka
Olga Barkociová
Katarína Hesková
Janette Štvrtecká

Komisia priestupková a verejného poriadku:
Predseda: Ludvík Barkoci
Členovia:
Ondrej Štvrtecký
Adam Michalovský 

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:
Predseda: Samuel Čulen
Členovia:
Stanislav Ralbovský
Michal Šimon

Komisia pre vybavovanie sťažností:
Predseda: Ondrej Štvrtecký
Členovia:
Ing. Vladimír Antálek
Ludvík Barkoci

Komisia kultúry, školstva, športu a mládeže:
Predseda: Adam Michalovský
Členovia:
Mgr. Božena Bílková
Michal Šimon
Samuel Čulen
Ing. Mária Marčišovská
David Halás