IBV – lokalita Padielky

Zameranie skutkového stavu – elektro

Zameranie skutkového stavu – kanalizácia a kanalizačné prípojky

Zameranie skutkového stavu – vodovod

Zameranie skutkového stavu – plyn

Projektová dokumentácia komunikácia

Zverejnené 7. marca 2022.
Upravené 5. septembra 2022.