Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí územného konania – verejnou vyhláškou – nové konanie: „ŽSR, Modernizácia železničnej trate DNV-štátna hranica SR/ČR“ stavba B