Preskočiť na obsah

Kultúra

Kultúra v obci

Kultúrny dom

   V obci sa verejne používajú dve knižnice, školská a obecná. Na školskú venovali r. 1920 zisk z divadelného predstavenia. Študenti zakúpili z príjmu zo zábavy r. 1943 knihy do obecnej knižnice. Obecná knižnica má okolo 9000 zväzkov a patrí medzi najúspešnejšie v okrese. R. 1997 mala 320 registrovaných čitateľov a 13 500 výpožičiek. Vidno, že Brodčania radi čítajú. Pred vznikom knižníc po domoch čítali knihy, jeden čítal, druhí počúvali.

   O noviny a časopisy bol v obci veľký záujem. Pred prevratom chodilo do Brodského viac novín a časopisov (K. Čulen, 107). V tridsiatych rokoch zriadil Marek Čulen v hostinci u Mikulu verejnú čitáreň, kde boli prístupné viaceré časopisy. Po r. 1960 vyšiel v Brodskom osobitný časopis Rozvoj (6 strán, cyklostyl), ale len 1 číslo (Junú, Bibliografia časopisov, 1971, s. 211). Ide o jednorazovú akciu. V r. 1991-1993 vychádzal v Brodskom časopis Brodčan pod redakciou Marcely Antálkovej. Vydávalo ho raz mesačne miestne kultúrne stredisko. Uverejňoval správy miestneho úradu, správy o spolkoch, spomienky na rodákov, národopisné a historické články. Občas tu vyšli aj športové správy a kronika obce.

   Po prevrate sa konali osvetové prednášky. Obzor (1923, č. 3) uverejnil správu o konaní prednášok učiteľského zboru v zime r. 1923. Hospodárska škola v Holíči usporiadala prednášky z oblasti poľnohospodárstva. Správu o prednáške Ing. Jindŕicha Šantoru uverejnil časopis Slovenské Záhorie (1931, č. 5). Z príležitosti 6. výročia oslobodenia bola po bohoslužbách 9. novembra 1924 spomienka pred pomníkom padlých, na ktorej prehovoril správca školy Imrich Tomeček a miestny rodák kapitán Martin Palkovič. Prednášky bývali v škole, neskôr v kine a po zriadení kultúrneho domu v jeho prednáškovej sieni. Obsah prednášok bol pestrý, zaoberal sa nielen poľnohospodárstvom, ale aj domácimi prácami, zdravotníctvom, kultúrou a iným. Divadlo bolo v Brodskom veľmi obľúbené. Zaoberáme sa ním v osobitnej kapitole.

   Výstavu usporiadal po r. 1930 správca školy Anton Nižnanský, zaoberala sa poľnohospodárstvom. Neskôr, najmä po druhej svetovej vojne, sa poriadali výstavy poľných plodov, ručných prác, výšiviek, fotografií, výstava o živote a diele Martina Čulena a iné expozície.

   R. 1990 zriadili v Brodskom Miestny odbor Matice slovenskej, ktorej predsedom sa stal učiteľ Jozef Fabián. Poriadali sa tu výstavy a prednášky, najmä historické.

   Z osláv boli pozoruhodné oslavy Martina Čulena a potom Konštantína Čulena. Oslavy 170. výročia narodenia M. Čulena, spojené s oslavami 830. výročia prvej písomnej zmienky o obci sa konali v dňoch 28 – 30. mája 1993. Z vedeckého sympózia o živote a diele oslávenca vyšiel osobitný zborník nazvaný Zborník na počesť Martina Čulena (1994). Odzneli divadelné scény z histórie a súčasnosti, vystúpilo Moravské sláčikové kvarteto z Brna, sprevácky zbor Cantilena zo Senice a národopisný program predviedli súbor z Čaky a Brodského. Okrem toho bola vydaná knižka J. Mikuša – M. Štillu – M. Čulena: Brodské 1163-1993.

   O rok neskôr boli oslavy Konštantína Čulena. Konala sa vedecká konferencia, materiál vyšiel pod názvom Konštantín Čulen v Matici slovenskej v Martine.

   Film sa premietal vo filmovej sále hostinca A. Mikulu, postavenej r. 1943, neskôr po výstavbe kultúrneho domu v osobitnej sále.

   Keď sa postavil kultúrny dom, otvorila sa pamätná izba, v ktorej sa vystavovali pamiatky na Marka Čulena. Pamätná izba bola r. 1992 zatvorená. R. 1993 tu zriadili pamätnú izbu miestnych rodákov. Miestne kultúrne stredisko organizuje rozličné podujatia, poriada zájazdy, stretnutia jubilantov a iné tradičné kultúrne podujatia.

Tradičné ľudové odievanie

Zistiť viac

Ľudová pieseň

Zistiť viac

Básne z Brodského

Zistiť viac