Preskočiť na obsah

Projekty obce

Riešenie migračných výziev v obci Brodské

Riešenie migračných výziev

Triedený zber odpadov v obci Brodské – technické zabezpečenie

Triedený zber odpadov v obci Brodské - technické zabezpečenie

Nákup technológie pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Brodské

Nákup technológie pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Brodské

Autobusové zastávky Brodské

Autobusové zastávky Brodské
Projekt bol podporený zo zdrojov EÚ (IROP) v rámci výzvy vyhlásenej MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z.

Zníženie energetickej náročnosti Hasičskej zbrojnice Brodské

Zníženie energetickej náročnosti Hasičskej zbrojnice Brodské

Rekonštrukcia centra obce

Rekonštrukcia centra obce

Rekonštrukcia základnej školy