Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Brodské.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre maloodber č. 1110526

ID: 2022/048 – Energie2

110 349,33 €

11.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 29.7.2022

Suma s DPH 110 349,33 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Brodské

Objednávateľ - Sídlo Školská 1030/2, 908 85 Brodské

Objednávateľ - IČO 00309451

Dodávateľ Energie2, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava

Dodávateľ - IČO 46113177

Prílohy

Nájomná zmluva uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka

ID: 2022/047 – Obec Brodské

11.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 11.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Barbora Exnerová

Dodávateľ Obec Brodské

Dodávateľ - Sídlo Školská 1030/2, 908 85 Brodské

Dodávateľ - IČO 00309451

Prílohy

Dohoda o umiestnení vodomernej šachty

ID: 2022/046 – Obec Brodské

18.7.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 15.7.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Vrtalová Petra

Dodávateľ Obec Brodské

Dodávateľ - Sídlo Školská 1030/2, 908 85 Brodské

Dodávateľ - IČO 00309451

Prílohy

Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle ustanovení §43 a §588 a nasl. Občianskeho zákonníka

ID: 2022/45 – Obec Brodské

32 300,00 €

15.7.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 15.7.2022

Suma s DPH 32 300,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Hoťka Robert

Dodávateľ Obec Brodské

Dodávateľ - Sídlo Školská 1030/2, 908 85 Brodské

Dodávateľ - IČO 00309451

Prílohy

Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle ustanovení §43 a §588 a nasl. Občianskeho zákonníka

ID: 2022/44 – Obec Brodské

35 362,80 €

14.7.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 13.7.2022

Suma s DPH 35 362,80 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Andrej Pavlovič

Dodávateľ Obec Brodské

Dodávateľ - Sídlo Školská 1030/2, 908 85 Brodské

Dodávateľ - IČO 00309451

Prílohy

Zmluva o dielo č.: 2/2022 uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

ID: 2022/43 – JOMA Skalica

213 059,31 €

12.7.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 12.7.2022

Suma s DPH 213 059,31 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Brodské

Objednávateľ - Sídlo Školská 1030/2, 908 85 Brodské

Objednávateľ - IČO 00309451

Dodávateľ JOMA Skalica, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Škarniclovská 107/14, 909 01 Skalica

Dodávateľ - IČO 46597611

Prílohy

Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle ustanovení §43 a §588 a nasl. Občianskeho zákonníka

ID: 2022/42 – Obec Brodské

34 868,80 €

8.7.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 8.7.2022

Suma s DPH 34 868,80 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Juraj Komorník, Linda Komorníková

Dodávateľ Obec Brodské

Dodávateľ - Sídlo Školská 1030/2, 908 85 Brodské

Dodávateľ - IČO 00309451

Prílohy

Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle ustanovení §43 a §588 a nasl. Občianskeho zákonníka

ID: 2022/41 – Obec Brodské

38 281,20 €

8.7.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 8.7.2022

Suma s DPH 38 281,20 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Ing. Tibor Kalčík, Ing. Monika Kalčíková

Dodávateľ Obec Brodské

Dodávateľ - Sídlo Školská 1030/2, 908 85 Brodské

Dodávateľ - IČO 00309451

Prílohy

Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle ustanovení §43 a §588 a nasl. Občianskeho zákonníka

ID: 2022/40 – Obec Brodské

41 067,65 €

8.7.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 8.7.2022

Suma s DPH 41 067,65 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Adrian Andrei Randiš

Dodávateľ Obec Brodské

Dodávateľ - Sídlo Školská 1030/2, 908 85 Brodské

Dodávateľ - IČO 00309451

Prílohy

Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle ustanovení §43 a §588 a nasl. Občianskeho zákonníka

ID: 2022/39 – Obec Brodské

29 168,80 €

6.7.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 6.7.2022

Suma s DPH 29 168,80 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Tomáš Valachovič

Dodávateľ Obec Brodské

Dodávateľ - Sídlo Školská 1030/2, 908 85 Brodské

Dodávateľ - IČO 00309451

Prílohy

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Brodské

ID: 2022/37 – Obec Brodské

1 500,00 €

22.6.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 22.6.2022

Suma s DPH 1 500,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ TK Brodské

Objednávateľ - Sídlo Športová 600, 908 85 Brodské

Objednávateľ - IČO 42296897

Dodávateľ Obec Brodské

Dodávateľ - Sídlo Školská 1030/2, 908 85 Brodské

Dodávateľ - IČO 00309451

Prílohy