Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Brodské.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle ustanovení §43 a §588 a nasl. Občianskeho zákonníka

ID: 2023/004 – Obec Brodské

714,00 €

13.1.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 13.1.2023

Suma s DPH 714,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Ing. Zuzic Ľubor, Mgr. Zuzicová Marta

Dodávateľ Obec Brodské

Dodávateľ - Sídlo Školská 1030/2, 908 85 Brodské

Dodávateľ - IČO 00309451

Prílohy

Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka

ID: 2023/003 – Obec Brodské

56,00 €

9.1.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.1.2023

Suma s DPH 56,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Bc, Nemečkay Ján, Antálková Tamara

Dodávateľ Obec Brodské

Dodávateľ - Sídlo Školská 1030/2, 908 85 Brodské

Dodávateľ - IČO 00309451

Prílohy

Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle ustanovení §43 a §588 a nasl. Občianskeho zákonníka

ID: 2023/002 – Obec Brodské

1 400,00 €

4.1.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 2.1.2023

Suma s DPH 1 400,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Horváthová Drahomíra

Dodávateľ Obec Brodské

Dodávateľ - Sídlo Školská 1030/2, 908 85 Brodské

Dodávateľ - IČO 00309451

Prílohy

Zmluva na odchyt a umiestnenie túlavých zvierat do karanténnej stanice alebo útulku č. 2023134

ID: 2023/001 – OZ Pomoc psíkom

4.1.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 4.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Brodské

Objednávateľ - Sídlo Školská 1030/2, 908 85 Brodské

Objednávateľ - IČO 00309451

Dodávateľ OZ Pomoc psíkom

Dodávateľ - Sídlo Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok

Dodávateľ - IČO 52823831

Prílohy

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 101-2017-ZBVB/2022

ID: 2022/066 – ŽSR

19.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 19.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Brodské

Objednávateľ - Sídlo Školská 1030/2, 908 85 Brodské

Objednávateľ - IČO 00309451

Dodávateľ ŽSR, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31364501

Prílohy

Popis

Nájomná zmluva uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka

ID: 2022/065 – Obec Brodské

14.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Kopčárová Ľubica

Dodávateľ Obec Brodské

Dodávateľ - Sídlo Školská 1030/2, 908 85 Brodské

Dodávateľ - IČO 00309451

Prílohy

Dodatok č.1 k zmluve č.1 o poskytovaní služieb

ID: 2022/064 – FCC Slovensko

14.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Brodské

Objednávateľ - Sídlo Školská 1030/2, 908 85 Brodské

Objednávateľ - IČO 00309451

Dodávateľ FCC Slovensko, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Bratislavská 18 , 900 51 Zohor

Dodávateľ - IČO 31318762

Prílohy

Kolektívna zmluva na rok 2023

ID: 2022/063 – Závodný výbor OcÚ Kúty

13.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 21.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Brodské

Objednávateľ - Sídlo Školská 1030/2, 908 85 Brodské

Objednávateľ - IČO 00309451

Dodávateľ Závodný výbor OcÚ Kúty

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Darovacia zmluva

ID: 2022/062 – Obec Brodské

150,00 €

13.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 8.12.2022

Suma s DPH 150,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Kováč Tomáš

Dodávateľ Obec Brodské

Dodávateľ - Sídlo Školská 1030/2, 908 85 Brodské

Dodávateľ - IČO 00309451

Prílohy

Darovacia zmluva

ID: 2022/061 – COOP Jednota Senica

7.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 5.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Brodské

Objednávateľ - Sídlo Školská 1030/2, 908 85 Brodské

Objednávateľ - IČO 00309451

Dodávateľ COOP Jednota Senica

Dodávateľ - Sídlo Nám. oslobodenia 12 , 905 47 Senica

Dodávateľ - IČO 00168891

Prílohy

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 13/2021 na spracovanie Zmeny a doplnky Územného plánu obce Brodské č. 2/2021

ID: 2022/060 – AŽ PROJEKT

22.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 22.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Brodské

Objednávateľ - Sídlo Školská 1030/2, 908 85 Brodské

Objednávateľ - IČO 00309451

Dodávateľ AŽ PROJEKT, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Bezručova 5, 811 09 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35951958

Prílohy

Zmluva o poskytnutí služby č. 07112022

ID: 2022/059 – Gemini Group s. r. o.

2 580,00 €

8.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 7.11.2022

Suma s DPH 2 580,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Brodské

Objednávateľ - Sídlo Školská 1030/2, 908 85 Brodské

Objednávateľ - IČO 00309451

Dodávateľ Gemini Group s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Jégého 16999/8, 821 08 Bratislava

Dodávateľ - IČO 36846244

Prílohy