Preskočiť na obsah

Obecný úrad

Kontakt

Obec Brodské Školská 1030/2 908 85 Brodské

IČO: 00309451
DIČ: 2021065695

034/3215012
starosta@brodske.sk
podatelna@brodske.sk

Otváracie hodiny

Pon  07:30 – 12:00 12:30 – 16:00
Ut  Nestránkový deň
Str  08:00 – 12:00 12:30 – 17:00
Štv  07:30 – 12:00 12:30 – 16:00
Pia  07:30 – 12:00 12:30 – 13:00

Bankové spojenie:
Prima banka, a.s. Slovensko
IBAN: SK61 5600 0000 0026 0471 7001

Ing. Vladimír Kocúr
starosta obce

starosta@brodske.sk +42134 3215 012

Ing. Róbert Hladík
Prednosta OcÚ

prednosta@brodske.sk 034/3215 011

Ing. Erika Rajčáková
Matrika a evidencia obyvateľstva

erikarajcakova@brodske.sk 034/3215 015

Lenka Mrázová
Daňová učtáreň

lenkamrazova@brodske.sk 034/3215 013

Bc. Jana Trubirohová
Referent pre výstavbu a životné prostredie

janatrubirohova@brodske.sk 034/3215 014

Jarmila Šimková
Výber daní a poplatkov

jarmilasimkova@brodske.sk 034/3215 016

Bc. Igor Zajíček
Správca majetku

administrator@brodske.sk 034/3215 017

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

Obecný úrad najmä:

  1. zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,
  2. zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva obecnej rady a komisií,
  3. vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní,
  4. vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.
  5. prácu obecného úradu organizuje starosta.
  6. v obciach s väčším počtom zamestnancov môže byť zriadená funkcia prednostu obecného úradu.