Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Brodské.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Obec Brodské v zmysle § 9a ods. 4 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zverejňuje návrh, ktorý bol podaný do obchodnej verejnej súťaže č. 6/2024.