Preskočiť na obsah

Jednoduché pozemkové úpravy v časti k.ú. Brodské – cintorín, zberný dvor

Verejná vyhláška č. 15/2018 – Nariadenie prípravného konania o začatí JPÚ v časti k.ú. Brodské

Verejná vyhláška č. 1/2020 – pozvánka na ustanovujúce zhromaždenie účastníkov JPÚ v časti k.ú. Brodské – cintorín, zberný dvor

Verejná vyhláška č. 35/2022 – JPÚ v časti k.ú. Brodské (cintorín, zberný dvor) – ustanovenie znalca na vyhotovenie znaleckého posudku určujúceho hodnotu pozemkov lokalizovaných v obvode projektu JPÚ