Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Michal Šimon

Ludvík Barkoci   

Adam Michalovský 

Božena Bílková 

Samuel Čulen 

 Stanislav Ralbovský 

Ondrej Štvrtecký   

Martin Praženka

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z 9 poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov.

Plán zasadnutí OZ na rok 2022

1. zasadnutie9.2.2023
2. zasadnutie20.4.2023
3. zasadnutie15.6.2023
4. zasadnutie21.9.2023
5. zasadnutie14.12.2023

Mgr. Pavol Mihál 

Kontrolór obce

hlavnykontrolor@brodske.sk

Zverejnené 1. júna 2019.
Upravené 1. decembra 2022.