Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Michal Šimon

Ferdinand Čulen   

Ing. Vladimír Kocúr 

Katarína Štepanovská 

Mgr. Adriana Reháková 

 Ing. Adrian Berec 

Ivona Babalová   

Stanislav Gulíšek

Ing. Peter Hnát

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z 9 poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov.

Plán zasadnutí OZ na rok 2022

1. zasadnutie24.2.2022
2. zasadnutie28.4.2022
3. zasadnutie23.6.2022
4. zasadnutie29.9.2022
5. zasadnutie15.12.2022

Mgr. Pavol Mihál 

Kontrolór obce

hlavnykontrolor@brodske.sk

Zverejnené 1. júna 2019.
Upravené 4. januára 2022.