Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Michal Šimon

Ludvík Barkoci   

Adam Michalovský 

Mgr. Božena Bílková 

Samuel Čulen 

 Stanislav Ralbovský 

Ondrej Štvrtecký   

Martin Praženka

Ing. Vladimír Antálek

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z 9 poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov.

Plán zasadnutí OZ na rok 2024

1. zasadnutie22.2.2024
2. zasadnutie25.4.2024
3. zasadnutie27.6.2024
4. zasadnutie26.9.2024
5. zasadnutie12.12.2024

Mgr. Pavol Mihál 

Kontrolór obce

hlavnykontrolor@brodske.sk