Preskočiť na obsah

Hlavný kontrolór

Mgr. Pavol Mihál

Hlavný kontrolór

hlavnykontrolor@brodske.sk

Náplňou kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce je kontrola plnenia úloh obce najmä v oblasti hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami obce, hospodárenia a nakladania s vlastným majetkom obce alebo majetkom zvereným do správy a pod.

Kompetencie a právomoci hlavného kontrolóra

Zistiť viac

Dokumenty hlavného kontrolóra

Zistiť viac

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Zistiť viac