Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním o umiestnení stavby a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním