Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí územného konania – verejnou vyhláškou – nové konanie – Verejnoprospešná líniová stavba s názvom „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“ stavba BOznámenie o začatí územného konania – verejnou vyhláškou – nové konanie –