Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Brodské.

Očkovanie bez registrácie

V sobotu 24.7.2021 bude v Strednej zdravotnej škole očkovať Trnavský samosprávny kraj bez registrácie vakcínou pfizer. Ktokoľvek, kto má záujem o očkovanie, môže prísť medzi 8:00 a 15:00 hod. do telocvične Strednej zdravotnej školy v Skalici. 

Separovaný zber

Vážení občania , na základe zmluvy, ktorú má naša obec podpísanú s organizáciou, ktorá zabezpečuje pre našu obec zvoz separovaného zberu, je v zmluvných podmienkach uvedený systém zberu plastov a papiera vrecovým systémom. Upozorňujeme občanov, ktorí majú na uvedené komodity vlastné nádoby, aby separované zložky ( papier a plast) v deň zvozu dávali na zber v 120 L vreciach… Čítať viac

Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

Vážení občania, na zberné miesto bola umiestnená zberná nádoba na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. Nádoba je určené pre fyzické osoby, čo znamená, že sa do nich nemôže ukladať odpad z podnikateľskej činnosti. Vyzbieraný kuchynský odpad musí prejsť hygienizačným procesom a v súčasnej dobe je odovzdávaný na ďalšie spracovanie do bioplynovej stanice. Z hľadiska ďalšieho spracovania odpadu v bioplynovej… Čítať viac

Pomoc obciam južnej Moravy

V spolupráci so starostami postihnutých obcí na Morave, zverejňujeme čísla transparentných účtov zriadených k zasielaniu finančných príspevkov obciam postihnutých tornádom dňa 24.06.2021. Pokiaľ chcete prispieť konkrétnej postihnutej osobe (fyzická osoba, právnická osoba, alebo prípsevková organizácia) do poznámky uveďte komu má byť finančný dar poskytnutý.