Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Brodské.

Pošta Brodské otváracie hodiny od 15.8.2022 do 19.8.2022

Pošta Brodské bude v dňoch od 15.8.2022 do 19.8.2022 z prevádzkových dôvodov poskytovať služby verejnosti nasledovne: Pondelok   8.00 – 12.00 hod. Utorok        8.00 – 12.00 hod.Streda         8.00 – 12.00 hod.   14.00 – 17.00  hod.      Štvrtok        8.00 – 12.00 hod. Piatok         8.00 – 12.00 hod.

Obmedzenie spotreby pitnej vody

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bratislava žiada občanov, aby bezodkladne v tomto období mimoriadne teplých dní obmedzili spotrebu pitnej vody výlučne pre ľudskú potrebu, aby neplytvali pitnou vodou na zavlažovanie záhrad, napúšťanie bazénov, umývanie áut a pod. Týmto spoločným opatrením zabránime prípadnému prerušeniu dodávky pitnej vody verejným vodovodom, poprípade núdzovému zásobovaniu pitnou vodou cisternami.

Dotácia na stravu pre deti v školskom roku 2022/2023

Upozorňujeme rodičov, ktorí majú záujem o poskytovanie dotácie na stravu pre svoje deti v školskom roku 2022/2023, že sa zmenili podmienky na poskytnutie tejto dotácie a to nasledovne: Nárok vzniká, ak si ani jeden z rodičov neuplatňuje nárok na daňový bonus rodič musí vyplniť „Čestné prehlásenie“ o tom , že nepoberá daňový bonus – dostupný na obecnom úrade 2. Nárok… Čítať viac

Odpočet elektromerov

Západoslovenská energetika oznamuje, že v dňoch od 20.7.2022 do 22.7.2022 bude prebiehať odpočet elektromerov od všetkých dodávateľov elektrickej energie. Stav elektromeru je potrebné vyvesiť na viditeľné miesto.

Oprava časti cesty na Záhumenskej ulici

Oznamujeme občanom, že od 19.7.2022 do 22.7.2022 bude prebiehať oprava časti cesty na ulici Záhumenská. Z dôvodu opravy bude Záhumenská ulica v smere na Nábrežnú ulicu zatvorená.

Západoslovenská energetika

oznamuje občanom, že dňa 13.7. a 14.7.2022 bude prebiehať odpis elektromerov od všetkých dodávateľov elektrickej energie na uliciach Nám. SNP a Hamre. Žiadajú odberateľov aby si stav elektromera vystavili na viditeľné miesto.

Rozvoz kompostérov do domácností

Obecný úrad oznamuje, že v dňoch 12.7., 13.7. a 15.7.2022 t.j. utorok, streda a piatok prebehne I. etapa rozvozu kompostérov na biologicky rozložiteľný odpad. Kompostéry sa budú postupne rozvážať do jednotlivých domácností v čase od 9:00 hod. do 15:00 hod.

Štrajk obcí a miest

Pre existenčné problémy vstúpili od 1.7.2022 obce a mestá Slovenska do štrajku. Z tohto dôvodu budú úradné hodiny pre verejnosť v pondelky skrátené o hodinu. Ďakujeme za pochopenie a Vašu podporu!

Stránkové hodiny na obecnom úrade v dňoch od 29.6.2022 do 1.7.2022

Oznamujeme ,že z dôvodu vysokých teplôt budú v tomto týždni upravené stránkové hodiny : streda 29.6.2022 :   8:00 hod.-14:00 hod. štvrtok 30.6.2022:   7:30 hod. -12:00 hod. V piatok 1.7.2022 z dôvodu prípravy jarmoku bude zatvorené ,okrem podateľne. Vo štvrtok 30.6.2022 bude knižnica zatvorená.