Preskočiť na obsah

Poliklinika Senica, n.o.

Zverejnené 28.7.2023.

Kategória

Na základe oznámenia Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava bude z dôvodov plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy dňa 01. 08. 2023 celý deň plánované prerušenie distribúcie elektriny v celej budove Polikliniky Senica n.o.. Všetky pracoviská Polikliniky Senica n.o. budú v tento deň zatvorené a telefónne linky nebudú fungovať. Taktiež nebude dňa 01.08.2023 zabezpečené poskytovanie zdravotnej starostlivosti v APS pre deti a dorast a APS pre dospelých v Poliklinike Senica n.o.. V prípade potreby môžu pacienti v tento deň využiť služby APS pre deti a dorast a APS pre dospelých v mestách Skalica, Myjava prípadne Trnava. Hlavný vchod do Polikliniky Senica n.o. zostane dňa 01. 08. 2023 zatvorený.  Dňa 02. 08. 2023 budú všetky pracoviská Polikliniky Senica n.o. pracovať bez obmedzenia.