Žiadosť o zmenu grafikonu náhradnej autobusovej dopravy Brodské-Kúty

Kategória

Na základe podnetov od občanov, obec Brodské oslovila Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s. so žiadosťou o úpravu grafikonu náhradnej autobusovej dopravy tak, aby boli zabezpečené ako v predchádzajúcom grafikone príchody a odchody náhradnej autobusovej dopravy na vlakovú stanicu Kúty aj k vlakovým spojom s Českou republikou.

Nižšie je uvedená odpoveď od Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. k zaslanej žiadosti o zmenu grafikonu.

Zverejnené 25. januára 2023.
Bez úpravy .