Preskočiť na obsah

Výzva na predloženie ponuky

Zverejnené
17. septembra 2020
Kategória

Obec Brodské, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 písm. b) zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky: „Autobudové zastávky Brodské“

Prílohy:

Príloha č.3 – výkaz a výmer:

Príloha č.6 – Projektová dokumentácia

Prílohy

Žiadne prílohy.