Preskočiť na obsah

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky materskej školy v Brodskom

Zverejnené 10.5.2024.

Kategória

Obec Brodské vyhlasuje výberové konanie v zmysle § 4) zákona  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súčinnosti s § 5) zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky školy:

MATERSKÁ ŠKOLA,
Školská 919/4, 908 85 Brodské
s predpokladaným nástupom od 1. augusta 2024.