Preskočiť na obsah

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky materskej školy

Zverejnené 6.3.2024.

Kategória

Obec Brodské vyhlasuje výberové konanie v zmysle § 4) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súčinnosti s § 5) zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky školy:

MATERSKÁ ŠKOLA, Školská 919/4, 908 85 Brodské

s predpokladaným nástupom od 1. mája 2024.

Lehota na predloženie prihlášky do výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky MŠ sa predlžuje do 5.4.2024 do 12:00 hod.