Preskočiť na obsah

Voľby do Európskeho parlamentu

Zverejnené 4.6.2024.

Kategória

Vážení občania,

dňa 08. júna 2024, t.j. v sobotu od 7:00 hod. do 22:00 hod. sa konajú voľby do Európskeho parlamentu

V obci sú vytvorené 2 volebné okrsky.

Okrsok č. 1 má sídlo na Obecnom úrade v zasadačke.

Okrsok č. 2 má sídlo v Kultúrnom dome v spoločenskej sále.

Občania, ktorí sa pre chorobu alebo iný závažný dôvod nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti a chcú sa volieb zúčastniť, nech túto skutočnosť nahlásia na Obecný úrad najneskôr do piatku 07.06.2024 do 12:00 hod. a členovia volebnej komisie ich navštívia doma s prenosnou volebnou schránkou.