Preskočiť na obsah

Pres Záhorí, pres generácie

Zverejnené 12.9.2023.

Kategória

Ludová hudba Kamarádzi je neprofesionálne zoskupenie mladých hudobníkov z rôznych kútov Záhoria, ktorých okrem priateľstva spája aj láska k hudbe a k folklóru. LH sa začala formovať v roku 2017. Napredovať a rozvíjať sa začala v roku 2018, kedy si muzikantov zobral pod svoje krídla umelecký vedúci Mgr. Miroslav Buzrla. Zameriavajú sa na prezentáciu tradičnej ľudovej hudby predovšetkým svojho regiónu. Keďže sú z rôznych obcí Záhoria – Kúty, Brodské, Závod, Borský Svätý Jur, Skalica, Mokrý Háj vystupuje každý v kroji svojej obce a tým ju aj reprezentuje. Ide o mladých ľudí od 16 rokov a v rámci rozvoja svojich vedomostí a zručností navštevujú umelecké školy a zúčastňujú sa na vzdelávacích hudobných kurzoch na Slovensku ale aj na Morave a rozširujú si tak súčasne svoj repertoár.

V roku 2022 začala LH Kamarádzi s umeleckým vedúcim pracovať na projekte „Pres Záhorí, pres generácie“. Projekt v rámci rozvoja umeleckých aktivít v oblasti tradičnej kultúry finančne podporil Fond na odporu umenia a Obec Kúty. Zámerom projektu bolo nahratie úprav ľudových piesní zo Záhoria v spolupráci hudobníkov a spevákov z tohto regiónu. Na spoluprácu boli oslovení Mužský zbor Kúcané a Ženská spevácka skupina Kútnica z Kútov, FS Lanšper a ich ženská spevácka zložka Kukulénki zo Závodu, dievčenská spevácka skupina Spjevule ze Skalice, heligonkári 2 bratia Šediví z Borského Mikuláša a najmladší spevák Šimon Hipský z Brodského. Repertoár vychádza z reprezentatívnych prameňov tohto regiónu (Záhorácke pjesničky dr. Janka Blaha, Eva Studeničová spieva z piesňovej zbierky Karola Plicku) ale i menej známych mikroregionálnych zbierok (Piesne z obce Závod od Terézie Kvapilovej, Brocké, Brocké… – piesňová zbierka z obce Brodské, piesňové zápisy Floriána Benkoviča zo Závodu).

V rámci nahrávania sa podarilo spojiť interpretov s rôznymi umeleckými schopnosťami a skúsenosťami, z rôznych generácií pôsobiacich v regióne Záhorie a na CD je možné si vypočuť interpretáciu zvoleného folklórneho materiálu. Veríme, že sa Vám bude páčiť a prajeme príjemné počúvanie.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa na tomto projekte podieľali a podporili ho. Ďalšie informácie o Ľudovej hudbe Kamarádzi a ich aktivitách nájdete na webovej stránke www.lhkamaradzi.sk

lh-kamaradzi
kamaradzi