Pomoc obciam južnej Moravy

Kategória

V spolupráci so starostami postihnutých obcí na Morave, zverejňujeme čísla transparentných účtov zriadených k zasielaniu finančných príspevkov obciam postihnutých tornádom dňa 24.06.2021. Pokiaľ chcete prispieť konkrétnej postihnutej osobe (fyzická osoba, právnická osoba, alebo prípsevková organizácia) do poznámky uveďte komu má byť finančný dar poskytnutý.

Zverejnené 7. júla 2021.
Upravené 8. júla 2021.