Oznam pre poberateľov dôchodkov zo zahraničia

Kategória

Občania, ktorí poberajú dôchodky zo zahraničia nemusia mať počas trvania lockdown-u overený podpis na tlačive potvrdenia o žití. Tlačivo stačí podpísať a uviesť do tlačiva dôvod lockdown.

Zverejnené 1. decembra 2021.
Bez úpravy .