Odporúčanie pre ubytovacie zariadenia, ktoré ubytovali vojnových utečencov z Ukrajiny v súvislosti s prevenciou šírenia COVID-19

Kategória

Zverejnené 4. marca 2022.
Bez úpravy .