Čipovanie nádob na zmesový komunálny odpad v dňoch 21.12. a 23.12.2021

Kategória

Vážení občania,

v dňoch 21.12. a 23.12.2021 bude pokračovať čipovanie nádob na zmesový komunálny odpad. Prosíme občanov, ktorí ešte nemajú zbernú nádobu začipovanú, aby si nádobu označenú súpisným číslom (v prípade neskolaudovanej nehnuteľnosti parcelným číslom) nachystali pred dom tak ako pri vývoze. Čipovanie bude prebiehať v čase od 8:00 hod. do 14:30 hod. V prípade zmeny Vás budeme informovať.

Zverejnené 19. decembra 2021.
Bez úpravy .