Preskočiť na obsah

BVS, a.s.

Zverejnené 31.8.2021.

Kategória

oznamuje, že od 2.9.2021 do 8.9.2021 bude prebiehať odpočet vodomerov. Občania, ktorí nebudú v čase odpočtu doma, nech umiestnia stav vodomeru na viditeľné miesto.