BVS, a.s.

31.8.2021 zverejnil/a brodske_obec.

Kategória

oznamuje, že od 2.9.2021 do 8.9.2021 bude prebiehať odpočet vodomerov. Občania, ktorí nebudú v čase odpočtu doma, nech umiestnia stav vodomeru na viditeľné miesto.