Preskočiť na obsah

Zrušenie trvalého pobytu občanovi

Kontakt:

Obec Brodské, Školská 1030/2, 908 85 Brodské
Ing. Erika Rajčáková – oddelenie evidencie obyvateľstva,
Tel.č. 034 / 3215015
e-mail: erikarajcakova@brodske.sk

Čo potrebujeme:

  1. vyplnené tlačivo návrh na zrušenie trvalého pobytu
  2. občiansky preukaz
  3. písomný návrh na zrušenie trvalého pobytu
  4. doklad, ktorý potvrdzuje, že osoba, ktorej rušia trvalý pobyt nemá k predmetnému bytu alebo budove žiadne užívacie právo

Upozornenie:

  • návrh na zrušenie trvalého pobytu musia podpísať vlastníci nehnuteľnosti pred zamestnancom ohlasovne príp. musia byť ich podpisy úradne osvedčené
  • ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu takémuto občanovi miestom jeho trvalého pobytu sa stáva mesto
  • táto skutočnosť bude občanovi oznámená na úradnej tabuli mesta po dobu 15 dní