Žiadosť o predĺženie termínu ukončenia stavby

Kontakt:
Obec Brodské, Školská 1030/2, 908 85 Brodské
Bc. Jana Trubirohová, tel.č.: 034/3215014
e-mail: janatrubirohova@brodske.sk

Potrebné doklady:
1. Kópia stavebného povolenia 

Správny poplatok: 10 €