Preskočiť na obsah

Sociálne služby

Budova DS Brodské, n.o.
Dom seniorov Brodské, n.o. ,

Školská 1086/8,
908 85 Brodské
www.dssbrodske.sk 

Kontakty: 
Riaditeľka: Mgr. Adriana Reháková
tel.č.: 034/6591035
e-mail: riaditelka@dssbrodske.sk 

Hlavná sestra: Michaela Suchovská
tel.č.: 034/6591383