Sociálne služby

Dom seniorov Brodské, n.o. ,Školská 1086/8, 908 85 Brodské
www.dssbrodske.sk 

Kontakty: 
Riaditeľka: Mgr. Adriana Reháková
tel.č.: 034/6591035
e-mail: riaditelka@dssbrodske.sk 

Hlavná sestra: Michaela Suchovská
tel.č.: 034/6591383

Zverejnené 15. júna 2021.
Upravené 21. októbra 2022.