Preskočiť na obsah

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby: ŽSR, Modernizácia železničnej trate DNV-štátna hranica SR/ČR, stavba B