Stavebné povolenie na stavbu „SA_Brodské, lok. Pánske, VNK, VNV, TS, NNK“

Zverejnené
4. apríla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
4. apríla 2022 − 18. apríla 2022
Kategória

Prílohy