Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania