Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením: „Rekonštrukcia a stavebné úpravy na hraničnom priechode Brodské, D2-I.fáza“