Smútočný oznam

Kategória

Smútiaca rodina Straková a Neoveská s hlbokým zármutkom oznamujú, že vo veku 88 rokov zomrel Stanislav Straka. Pohreb zosnulého bude vo štvrtok 6.10.2022 o 13:30 hod. v Dome smútku v Brodskom.

Zverejnené 5. októbra 2022.
Bez úpravy .