Smútočný oznam

Kategória

Smútiaca rodina Reťkovská a Stachovičová s hlbokým zármutkom oznamujú, že vo veku nedožitých 74 rokov zomrel pán Bohdan Reťkovský. Pohreb zosnulého bude 7.3.2022 t.j. pondelok o 13:30 hod pred Domom smútku v Brodskom. Zádušná svätá omša bude o 12:45 hod.

Zverejnené 3. marca 2022.
Bez úpravy .