Smútočný oznam

Kategória

Smútiaca rodina Jakubcová a Petrovičová s hlbokým zármutkom oznamujú, že vo veku 77 rokov zomrel pán Ivan Jakubec. Pohreb zosnulého bude v kruhu najbižšej rodiny.

Zverejnené 3. decembra 2021.
Bez úpravy .