Smútočný oznam

Kategória

Smútiaca rodina Sedláčková a Brunovská s hlbokým zármutkom oznamujú, že vo veku 77 rokov zomrel pán Otto Sedláček. Pohreb zosnulého sa uskutoční v kruhu najbližšej rodiny.

Zverejnené 27. októbra 2021.
Bez úpravy .