Preskočiť na obsah

Oslava životného jubilea – 100 rokov

Zverejnené 6.9.2021.

Dňa 04.09.2021 sa dožila významného a vzácneho životného jubilea 100 rokov naša spoluobčianka pani Mária Jakubcová.

Pani Mária sa narodila 04.09.1921 v Brodskom, kde sa aj sa dožila svojho významného životného jubilea.
Na oslavu  jej prišli zablahoželať  nielen najbližšia rodina, ale aj starostka obce  Anna Krídlová a prednosta obce Ing. Robert Hladík.
Milá jubilantka, len málo ľudí na svete sa dožije takého krásneho veku. O to viac nás teší, že ste to práve vy, ktorému bolo dopriate dožit‘ sa takéhoto jubilea. A hoci zdravie už neslúži tak ako voľakedy, túto daň musí zaplatiť každý z nás. Chceme a prajeme Vám, aby ste ešte medzi nami hodnú chvíľu pobudli, aby ste svojou láskou a dobrým srdcom ešte dlhý čas dokázali potešiť nás i svojich blízkych, všetkých, ktorí Vás máme radi a ktorí Vám v tejto slávnostnej chvíli prajeme veľa zdravia, šťastia a lásky.

Prajeme  jej  z celého srdca nech ju neopúšťa sila a chuť do života.

Dožiť sa radosti kvitnúceho rána
je zázrak milosti, najkrajší dar Pána.
Aj my dnes želáme dobrého zdravíčka
pre Vás od Pána z nebíčka.

Hodiny života krútia sa dokola,
kto sa raz narodil musí ísť do boja.
Ide cez bolesti, ide cez nádeje,
dúfa, že život mu kus šťastia naleje.

A život nalieval na čo mal kto cit, chuť,
každý si usmernil osudu ťažkú púť.
Mnohé chvíle v ušlom žití ťažké boli ako jarmo,
ale človek v srdci cíti, že tie roky nežil darmo.

Vďaka ti, Bože náš, za Vašich sto rokov,
za dopriatych neskutočne veľa krokov.
Vykročte  zvesela na ďalšiu žitia púť,
život aj v zrelosti môže mať sladkú chuť.