Výstava ovocia, zeleniny a kvetov

Kategória

Slovenský zväz záhradkárov Brodské dňa 19.9.2021 usporiadal výstavu ovocia , zeleniny a kvetinových aranžmánov v Kultúrnom dome v Brodskom. Záhradkári sa snažili predstaviť divákom zo všetkého čo sa im podarilo vypestovať. Medzi vystavovanými exponátmi mohli návštevníci vidieť  rôzne druhy ovocia, zeleniny a kvetov. Výstavy sa zúčastnilo 24 vystavovateľov, ktorí priniesli 176 exponátov. Medzi vystavovateľmi boli aj najmladší  pestovatelia a to   škôlkár Timotej Sedalík s vypestovanou dyňou, ktorú sám   zasadil a vypestoval a školák ZŠ Brodské Adam Jakubec, ktorý je veľkým pestovateľom zeleniny a kvetov. Touto cestou by som chcela poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na uskutočnení tejto výstavy a všetkým vystavovateľom aj tým najmladším za veľkú snahu a prínos. Tešíme sa na výstavu v ďalšom roku.

Anna Krídlová, starostka obce

Zverejnené 22. septembra 2021.
Bez úpravy .