Preskočiť na obsah

Zmena stavby pred jej dokončením

Kontakt:

Obec Brodské, Školská 1030/2, 908 85 Brodské
Bc. Jana Trubirohová,
Tel.č.: 034/3215014
e-mail: janatrubirohova@brodske.sk

Potrebné doklady:

  1. Dokumentácia zmeny stavby (vyhotovenie 2x), situačné výkresy (ak sa mení vonkajšie pôdorysné alebo výškové usporiadanie stavby), výkresy v rozsahu požadovanej zmeny, technický popis zmeny a údaje o vplyvoch a účinkoch zmeny na okolie
  2. Doklad o prejednaní s orgánmi štátnej správy, ktorých záujmy sú zmenou dotknuté (pokiaľ také konania boli vedené) 

Správny poplatok: 

20 €