Žiadosť o výpis a odpis z registra trestov

• výpis a odpis RT môžte požiadať na pobočke pošty, kde Vám ho vydajú na počkanie za poplatok 6 €.

Zoznam pobočiek pôšt, kde je možné požiadať o výpis a odpis z registra trestov: 

Zverejnené 13. júna 2021.
Bez úpravy .