Preskočiť na obsah

Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti

Kontakt:

Obec Brodské,
Školská 1030/2, 908 85 Brodské
Bc. Jana Trubirohová,
Tel.č.: 034/3215014
e-mail: janatrubirohova@brodske.sk

Potrebné doklady:

  1. situácia širších vzťahov
  2. geometrický plán s vyznačením vjazdu
  3. pôdorysná situácia v mierke 1:200 so zakreslením navrhovaného vjazdu
  4. stanovisko ORPZ, okresného dopravného inšpektorátu Skalica 

Správny poplatok:

30 €