Preskočiť na obsah

Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti

Kontakt:
Obec Brodské, Školská 1030/2, 908 85 Brodské
Bc. Jana Trubirohová, tel.č.: 034/3215014
e-mail: janatrubirohova@brodske.sk

Potrebné doklady:1. situácia širších vzťahov2. geometrický plán s vyznačením vjazdu3. pôdorysná situácia v mierke 1:200 so zakreslením navrhovaného vjazdu4. stanovisko ORPZ, okresného dopravného inšpektorátu Skalica 

Správny poplatok:30 €