Preskočiť na obsah

Žiadosť o povolenie rozkopania – pretlačenia

Kontakt:
Obec Brodské, Školská 1030/2, 908 85 Brodské
Bc. Jana Trubirohová, tel.č.: 034/3215014
e-mail: janatrubirohova@brodske.sk

Potrebné doklady:
– Situácia, náčrt so zakreslením zásahu do cesty
– Návrh prenosných DZ počas realizácie rozkopávky
– Stanovisko OR PZ – Okresného dopravného inšpektorátu v Skalica
– Písomný záväzok podľa § 20, ods. 6 vyhl. č. 35/1984 Zb. 

Správny poplatok: 80 €