Preskočiť na obsah

Kalendár zberu odpadu na rok 2023

Zverejnené 2.1.2023.

Oblasť
Brodské
Tlačiť   Stiahnuť PDF  
Komunálny odpad Papier Plasty
Január
12
24
26
Február
9
21
23
Marec
9
21
23
30
Apríl
6
20
25
27
Máj
5
18
25
29
Jún
1
15
22
29
Júl
13
24
27
August
10
24
25
September
7
21
26
29
Október
5
19
24
26
November
3
16
23
28
30
December
14
21
27
29

Ako správne separovať?

Komunálny odpad

Tradičný neseparovaný odpad.

Papier

Do papiera patrí kancelársky papier, noviny, časopisy, reklamné letáky, krabice (ak nie sú kombinované s iným materiálom hliník, celofán), papierové obaly, papierové vrecká a tašky, papierová lepenka (kartón), knihy a zošity.Nevhadzuje sa mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtovaný papier, použité plienky a hygienické potreby, obaly z kombinovaných materiálov (viacvrstvové obaly od trvanlivého mlieka, džúsov, tetrapaky), kopírovací a samoprepisovací celofán.

Plasty

Do plastov patria PET fľaše od nápojov, kelímky, plastové vrecká a fólie, obaly z kozmetiky, drogéria, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov, neobalové výrobky z plastov.Nevhadzujú sa PET fľaše od potravinárskych olejov, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb, podlahové krytiny, vrstvené obaly.