Kalendár zberu odpadu na rok 2022

4.1.2022 zverejnil/a brodske_obec.

Oblasť
Brodské
Tlačiť   Stiahnuť PDF  

Komunálny odpad Papier Plasty
Január
13
24
25
27
Február
10
21
22
24
Marec
10
21
22
24
Apríl
7
19
20
22
Máj
5
16
17
19
Jún
2
13
14
16
30
Júl
14
18
19
28
August
11
15
16
25
September
8
17
20
22
Október
6
20
24
25
November
4
18
28
29
December
1
15
23
28
30

Ako správne separovať?

Komunálny odpad

Tradičný neseparovaný odpad.

Papier

Do papiera patrí kancelársky papier, noviny, časopisy, reklamné letáky, krabice (ak nie sú kombinované s iným materiálom hliník, celofán), papierové obaly, papierové vrecká a tašky, papierová lepenka (kartón), knihy a zošity.Nevhadzuje sa mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtovaný papier, použité plienky a hygienické potreby, obaly z kombinovaných materiálov (viacvrstvové obaly od trvanlivého mlieka, džúsov, tetrapaky), kopírovací a samoprepisovací celofán.

Plasty

Do plastov patria PET fľaše od nápojov, kelímky, plastové vrecká a fólie, obaly z kozmetiky, drogéria, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov, neobalové výrobky z plastov.Nevhadzujú sa PET fľaše od potravinárskych olejov, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb, podlahové krytiny, vrstvené obaly.