Preskočiť na obsah

Kalendár zberu odpadu na rok 2022

Zverejnené 4.1.2022.

Oblasť
Brodské
Tlačiť   Stiahnuť PDF  

Komunálny odpad Papier Plasty
Január
13
24
25
27
Február
10
21
22
24
Marec
10
21
22
24
Apríl
7
19
20
22
Máj
5
16
17
19
Jún
2
13
14
16
30
Júl
14
18
19
28
August
11
15
16
25
September
8
17
20
22
Október
6
20
24
25
November
4
18
28
29
December
1
15
23
28
30

Ako správne separovať?

Komunálny odpad

Tradičný neseparovaný odpad.

Papier

Do papiera patrí kancelársky papier, noviny, časopisy, reklamné letáky, krabice (ak nie sú kombinované s iným materiálom hliník, celofán), papierové obaly, papierové vrecká a tašky, papierová lepenka (kartón), knihy a zošity.Nevhadzuje sa mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtovaný papier, použité plienky a hygienické potreby, obaly z kombinovaných materiálov (viacvrstvové obaly od trvanlivého mlieka, džúsov, tetrapaky), kopírovací a samoprepisovací celofán.

Plasty

Do plastov patria PET fľaše od nápojov, kelímky, plastové vrecká a fólie, obaly z kozmetiky, drogéria, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov, neobalové výrobky z plastov.Nevhadzujú sa PET fľaše od potravinárskych olejov, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb, podlahové krytiny, vrstvené obaly.