Preskočiť na obsah

Vzdelávanie

Základná škola

Budova základnej školy Brodské

Adresa: Školská 281, 908 85 Brodské
Telefón: 034/6591105
Riaditeľ: Mgr. Lýdia Hesková
web: www.zsbrodske.edupage.org

Materská škola

Adresa: Školská 919, 908 85 Brodské
Telefón: 0910751356
Riaditeľ: Katarína Hesková
web: www.msbrodske.edupage.org

Základná umelecká škola

Zameranie: tanečný, hudobný a výtvarný odbor
Adresa: Bernolákova 3, 908 51 Holíč
Telefon: 034/6683620
web: www.zusholic.sk
elokované pracoviská:
Kollárova 21, Holíč
Vajanského 406, Brodské
Unín 420, Unín
Sasinkova 530, Kopčany