Preskočiť na obsah

Uzavretie manželstva

kontakt: Obec Brodské, Školská 1030/2, 908 85 Brodské
Ing. Erika Rajčáková,
tel.č.:034/3215015
e-mail: erikarajcakova@brodske.sk 

Potrebné doklady: 

 1. vyplnenú žiadosť na uzavretie manželstva, ktorú si snúbenci vyžiadajú na matrike
 2. platné občianske preukazy snúbencov
 3. rodné listy snúbencov
 4. ovdovelý snúbenec predloží úmrtný list manžela
 5. rozvedený snúbenec predloží právoplatné súdne rozhodnutie o rozvode skoršieho manželstva
 6. maloletý snúbenec predloží právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo
 7. povolenie na uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v matričnom obvode
 8. ak je jeden zo snúbencov cudzinec, predloží ďalšie doklady podľa informácie matrikára, pretože každý prípad sa posudzuje individuálne

Doklady na uzavretie manželstva predkladajú snúbenci na matričnom úrade bez ohľadu na to, či bude manželstvo uzavreté pred orgánom štátu, alebo cirkvi.

Sobášne dni: piatok, sobota

Správne poplatky:

 • ak má aspoň jeden zo snúbencov trvalý pobyt v matričnom obvode – bez poplatku
 • vydanie povolenia na uzavretie manželstva, ak chcú snúbenci uzavrieť manželstvo na inom matričnom úrade – 16,50 €
 • uzatvorenie manželstva s cudzím štátnym príslušníkom – 66 €