Preskočiť na obsah

Úmrtie občana

kontakt:Obec Brodské,
Školská 1030/2,
908 85 Brodské
Ing. Erika Rajčáková, tel.č.: 034/3215015
e-mail: erikarajcakova@brodske.sk 

Potrebné doklady: 1. občiansky preukaz zomrelého
2. občiansky preukaz vybavujúcej osoby
3. 3 listy o prehliadke mŕtveho vydané obhliadajúcim lekárom (originál + 2 kópie)

Správny poplatok: bezplatne