Preskočiť na obsah

Úmrtie občana

kontakt: Obec Brodské, Školská 1030/2, 908 85 Brodské
Ing. Erika Rajčáková,
tel.č.: 034/3215015
e-mail: erikarajcakova@brodske.sk 

Potrebné doklady: 

  1. občiansky preukaz zomrelého
  2. občiansky preukaz vybavujúcej osoby
  3. listy o prehliadke mŕtveho vydané obhliadajúcim lekárom (originál + 2 kópie)

Správny poplatok: bezplatne